programska oprema d.o.o.
Vzpostavite stik
tel.: +386 (2) 461 34 90     e-mail: info@mips.si

POSLOVNO POROČANJE IN OBVEŠČANJE (DW, BI)Programska oprema omogoča izdelavo planov, pridobivanje dejanskih podatkov ter izvajanje poročanja in analiz na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju za področja nabave, proizvodnje, prodaje in poslovanja.
Programska oprema je zgrajena iz naslednjih modulov:
  • podatkovno skladišče
  • orodje za pregledovanje
  • generator poročil
  • vmesnik za nadzor in poročanje (direktorski IS)


Uporabnik lahko sam definira različna poročila v drevesni strukturi in opredeli način pridobivanja podatkov. Podatke lahko pridobivamo iz katere koli aplikacije, ki jo je izdelal MIPS (na primer finančno poslovanje, prodaja, materialno poslovanje, proizvodnja …), lahko pa se naredi tudi vmesnik na nek drug vir podatkov.

Ob prenosu podatkov za določen mesec se avtomatsko naredi posnetek (snapshot) trenutnih podatkov, tako, da imamo vpogled v podatke upoštevane v nekem poročilu. Na osnovi zajetih podatkov lahko izračunamo tudi odstopanja v nekem obdobju za različne mesece poročanja.

Kot odjemalec podatkov lahko uporabljamo lastno okolje ali pa Excel. Veliko fleksibilnost pri izdelavi poročil in pregledov nudi tudi vgrajen pregledovalnik za delo z vrtilnimi tabelami (OLAP).
Aplikacija je zasnovana kot orodje za pomoč pri različnih oblikah poročanja, pri čemer za določeno skupino poročil lahko naredimo poljubno število variant. Prav tako lahko ima vsaka oblika podatkov poljubno število variant planov.

V aplikacijo so vključena orodja za pomoč pri delu :
  • iskanje nezajetih podatkov v neko poročilo
  • grafični prikaz podatkov
  • kopiranje podatkov (na primer za neko obdobje skopiramo dejanske podatke v plan za naslednje leto in podatke spremenimo za faktor)
  • barvanje podatkov, ki odstopajo od povprečja ali določene vrednosti…Primer poročila v orodju za poročanje in obveščanje


Primer pregleda proizvodnje po klasifikaciji izdelkov in mesecih


© 2012 MIPS programska oprema d.o.o. Vse pravice pridržane.