programska oprema d.o.o.
Vzpostavite stik
tel.: +386 (2) 461 34 90     e-mail: info@mips.si

O NAS

Podjetje MIPS programska oprema d.o.o.

Podjetje MIPS programska oprema d.o.o., je bilo ustanovljeno z namenom razvijanja sodobne aplikativne programske opreme, ki bi uporabnikom omogočala maksimalno avtomatizacijo dela in zadovoljitev potreb po informacijah.

Širok spekter ustrezno izobraženih kadrov z velikimi izkušnjami pri razvoju razlicnih informacijskih sistemov, nam omogoca, da lahko svojim strankam zagotovimo kakovostno in hitro izvedbo še tako obsežnih projektov. V podjetju kontinuirano spremljamo razvoj novih tehnologij ter skrbimo za sprotno spoznavanje in obvladovanje novitet ter aplikacijo le teh v naši programski opremi.

Cilj podjetja je razvoj celovitih programskih rešitev za naročnika, ki niso le skupek aplikacij, ki rešujejo parcialne probleme, temveč integrirana programska rešitev, ki podpira celoten aspekt informacijskih potreb podjetja in združuje potrebe vseh oddelkov in funkcij podjetja v enoten računalniški sistem.

Takšen celovit sistem lahko nudi podporo ključnim aktivnostim organizacije (proizvodnja, logistika, finance, marketing…) in jih hkrati povezuje. Tako omogoča uporabo skupnih podatkov ter zagotavlja informacije za nadzor stroškov, upravljanje ter optimizacijo poslovnih procesov ne glede na fizično lokacijo posameznih enot.

Ostale prednosti so izražene v :
  • olajšanem sodelovanju z okoljem poslovnega sistema (kupci, dobavitelji, banke…),
  • zmanjšanju fizičnega in rutinskega dela ter večji produktivnosti
  • hitrejšemu izvajanju posameznih dejavnosti
  • enkratnem vnosu podatkov
  • odločitvah baziranih na ažurnih in pravilnih informacijah
  • boljšem nadzoru nad posameznimi procesi poslovnega sistema …

Zavedamo se, da je ključni faktor pri prenovi ali uvedbi informacijskega sistema zadovoljstvo uporabnikov. Naš pristop k implementaciji rešitve je iterativen in vključuje sodelovanje uporabnika v vseh fazah razvoja. Na podlagi strokovnega znanja in izkušenj iz prejšnjih projektov, in ob upoštevanju vaših želja in specifik v poslovanju smo sposobni izdelati rešitev, ki bo povsem zadovoljevala vaše potrebe. Pri svojem delu se držimo smernic in napotkov standarda ISO 9000-3, ki zagotavlja izdelavo kvalitetne programske opreme.Kolektiv podjetja MIPS programska oprema d.o.o.


© 2012 MIPS programska oprema d.o.o. Vse pravice pridržane.