Kaj počnemo?

Zmanjšanje stroškov poslovanja. Centraliziran sistem podpira pametno upravljaje s podatki celotnega podjetja ter omogoča znaten prihranek virov vse od časovnih do upravljanja z zaposlenimi.
Zavedanje, da so ljudje ključni izvor konkurenčne prednosti podjetja, je pomembno tako za majhna kot za velika podjetja. Pogoj za dosego konkurenčne prednosti podjetja pa je, da zaposleni dosegajo želen nivo uspešnosti, kar pa je spet pogojeno s sposobnostjo in znanjem zaposlenih, njihovo motiviranostjo in ustreznimi pogoji za delo. Tukaj stopi v ospredje vprašanje ravnanja s človeškimi viri.
Vsak delodajalec je v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu, dolžan izvesti identifikacijo nevarnosti in oceniti tveganja na vseh delovnih mestih v okviru podjetja, ter izdelati pisno izjavo o varnosti. V pomoč temu smo razvili program za celovito obvladovanje strokovnih nalog za varnost in zdravje pri delu.
Upravljanje s prometom je namenjeno podpori dela podjetjem, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov v javnem potniškem prometu. Podprt je celoten proces dela od opredelitve linij, izdelave voznih redov, do načrtovanja in spremljanja izvedbe storitev.
Da bi olajšali delo turističnim agencijam, smo razvili programsko opremo, ki zagotavlja celovito podporo delu v turistični agenciji, v povezavi s finančno računovodskim informacijskim sistemom pa omogoča tudi avtomatizirano računovodsko spremljavo poslovanja turistične agencije.
V svetu hitrega napredka in digitalizacije, je odzivna povezovalna platforma nujna za učinkovito in časovno ekonomsko delovanje izobraževalnih ustanov, ohranjanje njihove kompetentnosti in nudenje dobre učne izkušnje študentom.
In kaj je naš moto?

Poenostavljamo kompleksnost


Zavedamo se, da je ključni faktor pri prenovi ali uvedbi informacijskega sistema zadovoljstvo uporabnikov. Naš pristop k implementaciji rešitve je iterativen in vključuje sodelovanje uporabnika v vseh fazah razvoja. Na podlagi strokovnega znanja in izkušenj iz prejšnjih projektov in ob upoštevanju vaših želja in specifik v poslovanju smo sposobni izdelati rešitev, ki bo povsem zadovoljevala vaše potrebe. Pri svojem delu se držimo smernic in napotkov standarda ISO 9000-3, ki zagotavlja izdelavo kvalitetne programske opreme.


Ponosni smo na naše izdelke!

Projekt AWAKE


Z oktobrom 2019 se je podjetje MIPS v konzorciju treh podjetji podalo v zahteven raziskovalno razvojni projekt. Pilotni, demonstracijski projekt AWAKE oziroma »napredne simulacije v medicini« sodi med prve klinično preverjene medicinske rešitve na svetu, ki posameznika s pomočjo obogatene resničnosti usposabljajo za pravilno ravnanje v primeru nujnih stanj. Prepoznavanje, učenje, usposabljanje za pravilno ukrepanje in reševanje nujnih stanj tako prehaja iz kliničnega okolja v domet širše javnosti, s poglavitnim namenom preprečevanja zapletov.


Zakaj izbrati nas?Olajšano sodelovanje z okoljem poslovnega sistema
Zmanjšanje fizičnega in rutinskega dela ter večja produktivnost
Hitrejše izvajanje posameznih dejavnosti
Enkraten vnos podatkov
Odločitve bazirane na ažurnih in pravilnih informacijah
Boljši nadzor nad posameznimi procesi poslovnega sistema


Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux