Varnost in zdravje pri delu


Razvili smo program za celovito obvladovanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu. Program je namenjen za tekoče obvladovanje posameznih strokovnih nalog in kot takšen vsebuje različne evidence.

Program vsebuje naslednje evidence:


Splošne evidence:
 • Pregledi delovne opreme
 • Usposabljanja delavcev
 • Zdravstveni pregledi delavcev
 • Nezgode pri delu
 • Zadolžitve osebne varovalne opreme
 • Pregledi in preiskave delovnega okolja
 • Kontrolni pregledi strokovnega delavca

 • Evidence pregledov iz POŽARNE VARNOSTI:

 • Gasilni aparati
 • Hidrantna omrežja
 • Kurilne naprave
 • Aktivna požarna zaščita
 • Zaščite pred strelo
 • Izvajanja evakuacij

 • Evidence KEMIČNIH NEVARNOSTI:

 • Evidence nevarnih kemičnih snovi
 • Izpisi navodil za varno delo

 • Ostale evidence:

 • Obvestila inšpekciji
 • Inšpekcijske odločbe
 • Pisna obvestila
 • Pisni sporazumi
 • Sodelovanje s predstavniki

 • Izdelave OCEN TVEGANJA:

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
 • Izdelava ocene tveganja za kemične nevarnosti
 • Izpis obrazcev analize delovnega mesta

 • Poleg dobrega vizualnega pregleda samih evidenc je program tudi aktiven pomočnik osebi zadolženi za področje varnosti in zadravja pri delu, v smislu opozarjanja na potrebne aktivnosti in alarmiranja na prenehanja veljavnosti posameznih pregledov, dokumentov…

  Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.

  WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux