Ravnanje s človeškimi viri

KADROVSKE EVIDENCE
EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA
PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

Zavedanje, da so ljudje ključni izvor konkurenčne prednosti podjetja, je pomembno tako za majhna kot za velika podjetja. Pogoj za dosego konkurenčne prednosti podjetja pa je, da zaposleni dosegajo želen nivo uspešnosti, kar pa je spet pogojeno s sposobnostjo in znanjem zaposlenih, njihovo motiviranostjo in ustreznimi pogoji za delo. Tukaj stopi v ospredje vprašanje ravnanja s človeškimi viri.
  • Ali ste vedeli, da pravilno ravnanje s človeškimi viri pripelje do izboljšanega zadovoljstva in kompetentnosti zaposlenih?
  • Ali ste vedeli, da pravilno ravnanje s človeškimi viri izboljša odnose med zaposlenimi, strankami in delodajalci ter vodi v hitrejše in učinkovitejše razreševanje konfliktov?
  • Ali ste vedeli, da pravilno ravnanje s človeškimi viri pomembno vpliva na organizacijsko kulturo v podjetju, ta pa ima pomemben učinek na vse zaposlene in rast samega podjetja?
Da bi olajšali delo kadrovskim strokovnjakom in drugim vodstvenim delavcem smo razvili nabor aplikacij, ki so lahko v veliko pomoč pri ravnanju s človeškimi viri tako z vidika delovnopravnih temeljev kot z vidika razvojnih procesov.

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux