Politika zasebnosti


V podjetju MIPS programska oprema d.o.o. (v nadaljevanju »upravljalec«) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnih mest MIPS programska oprema d.o.o. ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke. Zato smo svoje delovanje uskladili z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”).

Izrazi, kot so »upravljavec«, »obdelava«, »omejitev obdelave«, »obdelovalec«, »oblikovanje profilov«, »psevdomizacija«, »tretja oseba« in »podjetje«, imajo pomen, kot ga določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

UPRAVLJALEC PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje: MIPS programska oprema d.o.o. Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor. E-naslov: info@mips.si

OSEBNI PODATKI

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju, zbira naslednje osebne podatke: • osnovne podatke o uporabniku (npr. ime, priimek, naziv, delovno mesto), • kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z upravljavcem (npr. e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-mail komunikacije), • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (npr. datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca, • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. ob poslanem povpraševanju, • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi za določene storitve, ki te podatke zahtevajo. Upravljavec ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, sodeluje v nagradni igri itd., kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju: “zakonit interes”).

PODLAGE ZA OBDELAVO IN NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje MIPS programska oprema d.o.o. bo obdelovalo vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag: • vaše soglasje oziroma privolitev, • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca, • na podlagi zakonitega interesa, • izpolnjevanje pogodbene obveznosti. Vaše osebne podatke bo upravljalec obdelovalo zgolj za namene, za katere jih je pridobilo in jih ne bo obdelovalo za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Upravljalec od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.
Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene: o pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja, o izvajanje aktivnosti, določenih s pogodbo o sodelovanju, o komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določenih s pogodbo o sodelovanju.

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

Upravljalec bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdelovalo vaše osebne podatke za naslednje namene: • za pošiljanje elektronskih sporočil z namenom obveščanja o izobraževanjih, novostih, storitvah in dogodkih pri upravljavcu, • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitev strokovnih sistemskih rešitev uporabniku ali delodajalcu (po predhodnem dogovoru tudi na njihovem naslovu), • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal, • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem. V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli pisno prekličete preko kontaktnih naslovov za varstvo osebnih podatkov. Uporabnik lahko podane privolitve za posamezne namene obdelave ureja, jih prekliče ali poda privoljenje še za druge namene obdelave svojih osebnih podatkov preko kontaktnih naslovov za varstvo osebnih podatkov.

Obdelava potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti upravljalca Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva upravljalec
Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Upravljalec bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdelovalo za naslednje namene: • Trženjske, poslovne in druge tehnične analize. • Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. • Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu z vašimi pravicami.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v podjetju MIPS programska oprema d.o.o. in obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni.
Upravljalec osebnih podatkov se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Zbrani osebni podatki bodo posredovani samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi vašega izrecnega pisnega soglašanja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Osebne podatke, ki jih upravljalec obdeluje zaradi izvedbe pogodbe, upravljalec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani upravljalec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.
Osebne podatke, ki jih upravljalec obdeluje na podlagi zakona, hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani trajno, do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljalec take podatke izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon.
Po preteku obdobja hrambe bo upravljalec vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

PRAVICE UPORABNIKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

V skladu s 15., 16., 17., 18., 20. in 21. členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, imate pravico do pridobitve informacij o vaših osebnih podatkih, ki so shranjeni pri upravljalcu, pravico do popravka in dopolnitve podatkov, pravico do brisanja podatkov, pravico do omejitve obdelave podatkov, pravico do zavrnitve in pravico do prenosljivosti podatkov.
Zahtevo za izpis podatkov, ki jih hranim upravljalec, lahko podate preko elektronske pošte na naslov info@mips.ai ali pisno na naslov podjetja oziroma upravljalca, ki je naveden na začetku politike zasebnosti. Na omenjen elektronski naslov lahko podate tudi zahtevo za izbris ali spremembo podatkov.

PIŠKOTI

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

SPREMEMBA POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Maribor, 17 8. 2020

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux