Namen Akademskega informacijskega sistema (AIPS-a) je celovito spremljanje študijskih procesov Univerze v Mariboru za vse njene članice (fakultete) v skupnem informacijskem sistemu. Začetek razvoja označuje leto 1999.

AIPS vključuje sledeče segmente:

  • Priprava študijskih programov, učnih načrtov in učnih enot
  • Nadzor nad izvajalci učnega procesa in njihovimi obremenitvami (osnova za obračun plač)
  • Spremljanje študentov: vpisna evidenca, študijske obveznosti študentov (izpiti), finančne obveznosti študentov (kartice študentov: plačila vpisnin, šolnin, pristopov k izpitu, …)
  • Spremljanje preverjanja znanja: izpitni roki, prijavnice, ocenjevanje
  • Spremljanje zaključnih del: ponujene teme zaključnih nalog, prijava na izvedbo zaključne naloge, podpora za izvedbo zagovora, knjiga diplomantov
  • Množično obveščanje študentov preko e-pošte, SMS-ov in njihove spletne aplikacije
  • Priprava uradnih listin, ki se podeljujejo v študijskem procesu preko nastavkov za Word
  • Izdelava najrazličnejših poročil in statistik
  • Spremljanje kvalitete izobraževalnega procesa preko študentskih anket profesorjev, učnih enot, zadovoljstva s študijem, ipd.
  • Alumni klub: združenje študentov, ki so zaključili študij

AIPS deluje v treh sklopih:

NAMIZNE APLIAKCIJE ZA ADMINISTRATIVNO OSEBJE

SPLETNE APLIKACIJE ZA ŠTUDENTE

pregled obveznosti, prijava in odjava od izpitov, elektronski vpis, študentske ankete

SPLETNA APLIKACIJA ZA IZVAJALCE ŠTUDIJSKEGA PROCESA

Izvedba in ocenjevanje izpitov, podatki o "svojih" študentihAIPS je integriran z:

FINANČNIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM UM

UČNIM SPLETNIM SISTEMOM MOODLE

DRŽAVNO VPISNO SLUŽBO IN eVŠ

KADROVSKIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM UM


Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux